23.04.2022

Vinerea Mare – Prohodul Domnului

220422-Vinerea-Mare_CMP2157

E Vinerea Mare. E ziua pătimirii și răstignirii lui Hristos. Cerul e trist. Liniștea naturii se simte grea și apăsătoare în mijlocul orașului care forfotește într-ale lui.
 

Iisus urcă dealul Golgotei purtându-și crucea grea pe umerii Săi sfinți. Cade sub greutatea ei, iar soldații romani îl lovesc, ca să se ridice. Își poartă singur crucea pe care va fi pironit în cuie, între doi tâlhari. Cu unul dintre ei va intra împreună în Rai.
 

Jos, la picioarele crucii Sale, soldații Îi trag la sorți cămașa. Mama Sa plânge cu inima străpunsă de sabie, așa cum îi proorocise dreptul Simeon.
 

Este de neînchipuit suferința Domnului pe cruce!
 

Cum am putea compensa vreodată jerta Sa de bună voie pentru iertarea păcatelor noastre?
 

Ce zi tristă este Vinerea Mare! Cea mai tristă zi din istoria lumii – ziua omorârii Fiului lui Dumnezeu.
 

După ce își încredințează sufletul în mâinile Tatălui, Fiul moare pe cruce. Trupul Îi este coborât și pus în mormânt nou de către Iosif din Arimateea, împreună cu Nicodim, în grădina Ghetsimani.
 

În Biserica noastră sunt recreate în mod simbolic evenimentele acestei zile. Scoaterea Sfântului Epitaf și așezarea lui pe o masă, în mijlocul bisericii reprezintă pogorârea Domnului de pe cruce și punerea Sa în mormânt. De aceea credincioșii trec pe sub masă de trei ori, închipuind cele trei zile în care trupul Domnului Iisus a stat în mormânt.
 

Seara, credincioșii participă la Prohod, slujba de înmormântare a Domnului. Mulțimea de oameni îndoliați și preoții în veșminte negre cântă împreună cu Maica Domnului durerea punerii în mormânt a Vieții – Fiul ei cel iubit. În mormânt, Viață, pus ai fost, Hristoase.
 

Apoi părintele, purtând pe umeri Sfântul Epitaf, adică trupul Domnului, înconjoară biserica, împreună cu toți credincioșii, cântând Mergi la cer și te așează lângă Tatăl creator.
 

Liniștea coboară încet peste toți și toate. Săvârșitu-sa!
 

Domnul a fost prohodit.
 

Trupul Său, uns cu miresme și înfășurat în giulgiu, stă în mormânt pecetluit cu piatră.
 

Dar El va trece de porțile Iadului și va birui moartea, iar a treia zi va învia.
 

Încă puțin și Viața va birui moartea dându-ne și nouă viață veșnică.
 

(Text de Mădălina-Florina Andreescu)