19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

03.12.2019

Cateheză cu tema “Puterea rugăciunii”

Miercuri, 4 decembrie 2019, începând cu ora 18.00, vă invităm la cateheză unde vom vorbi despre “Puterea rugăciunii”.
 

Vă așteptăm cu drag!

03.12.2019

Sfântul Apostol Andrei

Luna noiembrie în 30 zile: pomenirea Sfântului, slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol Andrei, cel întâi chemat.


Datori sîntem noi creştinii a aduce slavă, cinste şi închinăciune către toţi sfinţii, de vreme ce ei, bine vieţuind şi toate poruncile lui Dumnezeu păzindu-le, s-au făcut prieteni de aproape ai Lui. Căci, învrednicindu-se de împărăţia cerurilor şi fiind aproape de Dînsul, acum se roagă de-a pururea pentru mîntuirea şi ocrotirea noastră.
 

Dar mai ales Sfinţilor Apostoli, toată omenirea cea de sub soare le este datoare, în toată vremea şi în toate zilele, ca şi în tot ceasul, a le mulţumi, a-i slăvi, a-i lăuda şi a săvîrşi pomenirea lor cu bucurie, cu osîrdie şi cu evlavie; iar zilele lor de pomenire se cuvine a le prăznui cu tot poporul, cu psalmi, cu cîntări de laude şi de mulţumire şi a le cinsti duhovniceşte. Pentru că ei, de toată lumea lepădîndu-se şi de Hristos Dumnezeul nostru lipindu-se, slujindu-I Lui cu toată osîrdia şi cu tot sufletul, s-au făcut următori ai sfintei şi dumnezeieştii vieţi, cum şi petrecerii lui Hristos pe pămînt şi, fiind văzători ai minunilor celor de El făcute, au urmat şi patimilor, răstignirii, morţii, învierii şi înălţării Lui la cer.
 

Apoi şi cu putere de sus s-au îmbrăcat şi cu limbi de foc s-au îmbogăţit, făcîndu-se din pescari, apostoli şi din vînători de peşti, vînători de oameni, după cum însuşi Domnul le-a făgăduit, zicînd: Veniţi după Mine şi vă voi face pe voi vînători de oameni. Apoi ca nişte cai, după cum zicea proorocul Avacum, prin toată lumea pe care o vede soarele au alergat şi pe neamuri le-a întors din rătăcire şi de la închinarea de idoli la cunoştinţa adevăratului Dumnezeu le-a adus, prin fiecare ţară, cetate, sat şi loc, răbdînd bătăi, chinuri, vărsări de sînge şi moarte în fiecare zi. Citește mai departe…

17.11.2019

Intrarea in Biserică a Maicii Domnului

Luna noiembrie în 21 zile: intrarea în Templu a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria.


Împlinindu-se trei ani de la naşterea Preacuratei Fecioare Maria, drepţii ei părinţi, Ioachim şi Ana, şi-au adus aminte de făgăduinţa lor, ca să dea în dar lui Dumnezeu pe cea născută. Deci, au voit a împlini cu fapta ceea ce făgăduiseră cu cuvântul. Chemând toate rudeniile din Nazaret unde vieţuiau, rudenii care erau de neam împărătesc şi arhieresc, căci însuşi dreptul Ioachim era de neam împărătesc, iar soţia lui, Sfânta Ana, era de neam arhieresc; şi aducând şi cete de fecioare tinere, au pregătit făclii multe şi au împodobit pe Preacurata Fecioară Maria cu podoabă împărătească.
 

Despre aceasta mărturisesc Sfinţii Părinţi cei de demult. Astfel, Sfântul Iacob, Arhiepiscopul Ierusalimului, spune cuvintele zise de Ioachim: “Chemaţi fiice evreice curate, să ia făclii aprinse”. Iar cuvintele dreptei Ana le spune Sfântul Ghermano, Patriarhul Constantinopolului, astfel: “Făgăduinţele pe care le-au făcut buzele mele le voi da Domnului. Pentru aceasta am adunat cete de fecioare cu făclii, şi am chemat preoţi, şi pe rudeniile mele, zicând tuturor: Bucuraţi-vă împreună cu mine toţi, că m-am arătat astăzi şi maică şi înainte povăţuitoare, dând pe fiica mea, nu împăratului celui pământesc, ci lui Dumnezeu, Împăratul ceresc”. Citește mai departe…

04.11.2019

Hramul Cuvioasei Parascheva – Sfânta Liturghie

191014-Hram-Cuv-Parascheva-Liturghie-48

Luni, 14 octombrie, sărbătoarea hramului a început cu slujba Utreniei, continuând apoi cu Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoți. La final, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru ctitorii bisericii. Cu prilejul hramului, parohia a pregătit 800 de pachete cu alimente pentru credincioșii prezenți.
 

În cadrul Sfintei Liturghii, în cuvântul de învățătură adresat credincioşilor, Preacucernicul Părinte Visarion Alexa a vorbit despre viața Sfintei Cuvioase Parascheva, menționând asceza ei deosebită. Sfânta s-a nevoit, a postit și s-a rugat mult. De asemenea, a subliniat faptul că anul acesta au fost cei mai mulți pelerini la Cuvioasa Parascheva, Sfânta fiind un model de viețuire și de iubire pentru toți. Citește mai departe…

04.11.2019

Hramul Cuvioasei Parascheva – Priveghere

191013-Hram-Cuv-Parascheva-Vecernie-57

Prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea parohiei noastre, a început în dimineața zilei de Duminică, 13 octombrie, cu scoaterea în procesiune a raclei care adăpostește un veșmânt al Cuvioasei Parascheva și care a îmbrăcat Sfintele Moaște în anul 2000. De asemenea, au fost așezate spre închinare părticele din moaștele Sfinților Mucenici Teodor Stratilat, Pantelimon, Mercurie și ale Sfinților Mucenici Cuvioși din Mânăstirea Sfântul Sava.
 

Seara, un sobor de preoți a oficiat slujba Vecerniei unită cu Litia și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva.
 

La finalul slujbei, Preacucernicul Părinte Gheorghe-Iustin Manta a rostit un cuvânt de învățătură, în care a prezentat viața Sfintei Cuvioase Parascheva, model de sfințenie pentru toți oamenii. Părintele a subliniat faptul că inima Sfintei s-a făcut pământ roditor, în care cuvântul Evangheliei lui Hristos a prins rădăcini și a odrăslit fapte bune. Citește mai departe…