19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

06.01.2020

Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

Luna ianuarie în 6 zile: se prăznuiește sfânta și dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Epifania sau Boboteaza).


Domnul nostru Iisus Hristos, după întoarcerea Sa din Egipt, vieţuia în Galileea, în cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, tăinuindu-şi înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea dumnezeirii Sale, până la vârsta de treizeci de ani, pentru că nu era îngăduit cuiva dintre iudei, mai înainte de 30 de ani, să aibă rânduiala de dascăl sau de preot. Pentru aceasta nici Domnul Hristos până la aceşti ani nu a început propovăduirile Sale, nici nu Se arăta că este Fiul lui Dumnezeu şi Arhiereul cel mare, Care a străbătut cerurile până ce s-a împlinit numărul anilor Lui.
 

El vieţuia în Nazaret, cu Preacurata Sa Maică şi cu Iosif, părutul Său tată, care era lucrător de lemn şi cu care lucra împreună. După moartea lui Iosif, singur Domnul făcea acel lucru de mână, câştigând prin osteneală, hrana pentru El şi pentru prea iubita Sa maică, ca să ne înveţe pe noi a nu ne lenevi şi nici a mânca pâinea în zadar.
 

Apoi, împlinindu-se cei 30 de ani şi venind vremea dumnezeieştii Lui arătări – precum zice Evanghelia -, ca să se arate lui Israel: A fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimiţându-l pe el ca să-L boteze cu apă. Deci, i-a pus un semn încredinţat după care putea să cunoască pe Mesia, Cel care a venit în lume, precum singur Botezătorul întru a sa bună vestire spune, zicând: Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: “Deasupra Căruia vei vedea Duhul pogorându-se şi rămânând peste El, Acela este cel ce botează cu Duh Sfânt”. Citește mai departe…

06.01.2020

Premierea Concursului de creație “Hristos se naște, slăviți-L”!

191226-Premiere-Concurs-Creatie-22
 

A doua zi de Crăciun, după Sfânta Liturghie, Părintele Paroh Nicolae Burlan a acordat premii copiilor participanți la Concursul de creație “Hristos se naște, slăviți-L!”, ediția a V-a, organizat de parohia noastră în luna decembrie.
 

La cele două secțiuni ale concursului au participat 28 de copii, care au fost premiați pentru eseurile, poeziile, desenele și decorațiunile realizate.
 

Felicitări tuturor participanților! Citește mai departe…

06.01.2020

Bucuria colindului in Parohie

191218-Colindatori-46

După datini colindăm…

 

Cu mic, cu mare, tinerii au vestit marea sărbătoare a Nașterii Domnului în parohia noastră. Atât colindătorii, cât și gazdele acestora mărturisesc bucuria și pacea pe care le trăiesc toți cei care se împărtășesc din minunatele cântări.
 

Colinda sau colindul de Crăciun este sfânt și bun, deoarece el reprezintă glasul sfânt Evangheliei lui Hristos și al Bisericii Sale, interpretat în formă poetică populară de colindători de toate vârstele, pe ulițele satului sau pe străzile orașului, precum și în casele creștinilor, din generație în generație. Colinda de Crăciun este cântare sfântă, pentru că sfântă este taina minunată pe care o vestește, și anume taina mântuirii lumii prin Iisus Hristos, care “ieri și azi și în veci, este același” (Evrei 13, 8).
 

Ascultând colindele – spune Mihail Vulpescu în lucrarea sa Cântecul popular românesc“simți fiorul de sfințenie care vine de undeva de departe prin veacuri și trece din casă în casă și din suflet în suflet”. Citește mai departe…

24.12.2019

Corala Nicolae Lungu – Concert de Colinde


 

Vă invităm să vizionați înregistrarea Concertului de colinde, susținut la biserica noastră, în data de 15 decembrie 2019, de către Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române.
 

22.12.2019

Corala Nicolae Lungu – Concert de colinde

191215-Concert-Colinde-Corala-Patriarhiei-3

Colindul sfânt și bun…

 

Biserica noastră a găzduit duminică seara, 15 decembrie 2019, concertul de colinde susținut de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române.
 

Cei prezenți au avut bucuria să asculte într-o interpretare de excepție colinde tradiționale românești și din repertoriul internațional, încadrate de versuri recitate de către Preacucernicul Părinte Paroh Nicolae Burlan.
 

Una dintre expresiile cele mai vii ale felului în care poporul român a teologhisit și cântat poetic taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni se regăsește în colinde. La români, colindele se remarcă prin profunzimea teologiei și simplitatea formei ca expresie vie a culturii teologice și duhovnicești populare. Bogăția colindelor românești vine din această cultură teologică populară a sufletului românesc, inspirată de învățătura Bisericii și Sfintele Evanghelii, în care se relatează șirul evenimentelor legate de Taina Nașterii Domnului: călătoria Fecioarei Maria și a dreptului Iosif la Betleem, arătarea stelei de la Răsărit, venirea magilor, cântarea îngerilor, închinarea păstorilor, furia lui Irod, transpuse cu evlavie și bucurie în creații poetice și cântări sfinte”. Citește mai departe…