19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei
 

Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos Citește mai departe…

12.06.2024

Înălțarea Domnului

Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur.


“Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19)
 

Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă şi mare, care covârşeşte mintea omenească, şi vrednică de marea bunătate a Aceluia ce a aşezat-o, adică a lui Dumnezeu. Astăzi neamul omenesc iarăşi s-a împăcat cu Dumnezeu. Astăzi vrăjmăşia cea îndelungată s-a ridicat, războiul cel îndelungat s-a sfârşit. Astăzi s-a încheiat o minunată pace, care mai înainte niciodată nu se putea aştepta. Căci cine ar fi nădăjduit că Dumnezeu iarăşi se va împăca cu oamenii? Nu pentru că Domnul era vrăjmaş al oamenilor, ci pentru că robul era uşuratic la minte; nu pentru că Stăpânul era aspru, ci pentru că robul era nemulţumit.
 

Voieşti să ştii cum noi am întărâtat asupra noastră pe acest Domn plin de dragoste şi de prietenie? Este neapărat trebuitor să cunoaştem fondul vrăjmăşiei de mai înainte, pentru ca atunci când vedem că noi, care eram vrăjmaşii lui Dumnezeu, iarăşi am fost cinstiţi, să ne minunăm de dragostea Aceluia. Şi să nu credeţi că acea schimbare s-ar fi făcut în urma propriilor noastre merite, ci mai vârtos să nu încetaţi a recunoaşte mărimea harului dumnezeiesc şi de-a pururea să mulţumiţi Lui pentru mărimea darurilor Sale. Citește mai departe…

26.05.2024

Premiere Concurs “Lumina Învierii – Bucuria Inimii”

240519-Premiere-Concurs-Paste-32

În Duminica Mironosițelor din acest an a avut loc, la finalul Sfintei Liturghii, premierea copiilor care au participat la Concursul de Paști “Lumina Învierii- Bucuria Inimii”, organizat de parohia noastră.
 

Concursul a avut tema “Iisus, Cel ce tămăduire cu rănile Sale” și a ajuns, în acest an, la a noua ediție.
 

Copiii au participat la trei secțiuni: creație literară, creație artistică și creație multimedia.
 

Lucrurile copiilor au vorbit, cu inocența și credința vârstei, despre Înviere și viața veșnică: În ziua Învierii Domnului, razele soarelui pătrunzând prin lumina dimineții au adus o nouă lumină în sufletele credincioșilor. În mijlocul grădinii pustii o peșteră din piatră își pierduse greutatea, lăsând în urmă mormânt pustiu.
 

Premianții au primit diplome și daruri din partea parohiei și au fost fotografiați alături de părintele paroh, Iustin Manta. Citește mai departe…

06.05.2024

Învierea Domnului

240504-Invierea-Domnului-47

A sosit Ziua Învierii!
 

Ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea.
Ziua în care ne îmbrățișăm unii pe alții și cântăm “Hristos a înviat!”
Ziua pe care o începem în biserică, prin priveghere de toată noaptea.
 

În biserica noastră, Utrenia Sâmbetei celei Mari începe în semi-întuneric, cu puțin înainte de miezul nopții, în cântări murmurate de cor.
 

După strigarea mult-așteptată, “Veniți de primiți lumina!”, întunericul se disipează încet-încet, cu fiecare lumânare și candelă aprinse. E un moment unic, de necuprins în cuvinte. Pare că fiecare om e doar flacăra vie pe care o ține în mâini.
 

Apoi mulțimea luminilor se mută în curte, unde se oficiază o parte a slujbei Utreniei. Dinspre mormântul părintelui Nicolae, parfum delicat de flori albe învăluie aerul curat al nopții. Cântăm “Hristos a înviat!” din toate inimile noastre mici, împovărate de lumesc, cu lacrimi în glas și cu o bucurie care vine de dincolo de noi. Căci ce ar fi viața noastră fără Învierea Lui? Cum am duce greul și răutatea zilei, cum am suporta micile și marile despărțiri fără nădejdea vieții veșnice? Citește mai departe…

04.05.2024

Vinerea Mare

240503-Vinerea-Mare-68

Tăcere apăsătoare, ploaie și frig. Așa îmi amintesc mai toate vinerile din Săptămâna Mare, de când eram copil și până azi.
 

“Plouă, mamaie, că plânge Cerul pentru că L-au omorât pe Domnul Hristos.”
“Cine L-a omorât?”
“Oamenii răi, mamaie!”
 

Așa îmi spunea mamaia, când eram copil. Întreaga zi de vineri era plină de semnificații, de momente istorice peste care se suprapunea realitatea, pe care sufletul meu de copil o trăia în toată solemnitatea ei.
 

Acum trage clopotul pentru că Îl scot pe Domnul Hristos în biserică”, îmi spunea apoi când se anunța slujba scoaterii Sfântului Epitaf, care închipuie mormântul Domnului și ne amintește de El, care a fost pus în mormânt și a coborât până la iad. Citește mai departe…

04.05.2024

Joia Mare

240502-Joia-Mare-38

În joia din Săptămâna Mare se săvârșește, în biserici, Denia celor douăsprezece Evanghelii. Pericopele evanghelice de la Ioan și Matei alcătuiesc tabloul complet al pătimirilor Mântuitorului.
 

Îl însoțim pe Hristos în toată această perioadă, încă de când a pornit, din casa Martei și Mariei, triumfător asupra morții. Am auzit, cu El, osanalele mulțumii care L-a întâmpinat la intrarea în Ierusalim, unde venea să moară de bună-voie pentru noi. I-am auzit pe cărturari ispitindu-L cu banul, am văzut-o, cu ochii minții, pe femeia cea păcătoasă care I-a spălat cu mir picioarele, am stat și noi cu ucenicii la masă, când Hristos le-a spălat picioarele, apoi le-a dat să mănânce pâine și să bea vin, statornicind, pentru veșnicie, taina Sfintei Împărtășanii. Am mers apoi în gradina Ghetsimani, unde S-a rugat cu lacrimi de sânge și am văzut cum a fost prins ca un răufăcător, defăimat, lovit, batjocorit și chinuit.
 

Au trecut peste două mii de ani și aceste evenimente continuă să ne cutremure. Ne cutremură trădarea de către unul dintre ai Săi, nedreptatea cu care a fost judecat, ura fără egal îndreptată asupra Sa, ne cutremură inconsecvența mulțimilor, care azi L-au aclamat și mâine L-au condamnat; ne cutremură sadismul călăilor Săi, singurătatea în fața morții, între Cer și pământ; ne cutremură părerea de rău pentru Iuda, care și-a pierdut sufletul, fără să mai fi știut De cât bine s-a făcut uitător, cum spune o cântare de la această slujbă. Citește mai departe…

01.05.2024

Floriile – Intrarea Domnului în Ierusalim

240428-Floriile-15

Duminică, 28 aprilie, am sărbătorit praznicul Intrării Domnului în Ierusalim. Zi de sărbătoare și de popas sufletesc, ziua Floriilor marchează trecerea a 40 de zile de la începutul Postului Mare și intrarea în Săptămâna Mare, a pătimirilor Domnului nostru Iisus.
 

Sărbătoarea aceasta, deși este una de bucurie, are în ea, deopotrivă, pregustarea morții pe care Mântuitorul o va suferi. Parcă niciuna dintre sărbători nu are atât de pronunțată această ambivalență – bucuria și durerea, admirația și invidia, prosternarea și trădarea, iubirea și ura. Firea umană se dezvăluie aici în toată complexitatea ei.
 

Iisus vine spre Ierusalim, din Betania, din casa Martei și a Mariei, surorile lui Lazăr cel tocmai înviat de El. Din casa lor deschisă și plină de pace, El intră în templul împietrit și răzvrătit. De la masa lor așternută cu bunătăți, vine la un popor dornic de sânge. De la bucuria învierii prietenului Său, vine la invidia ce stă să omoare, a cărturarilor și a fariseilor.
 

Și de toate acestea numai Unul este conștient deplin. Dar El nu se teme de moarte. Hristos știe încotro se îndreaptă și merge de bună-voie să moară pentru noi. În mijlocul mulțimii entuziaste care îi cântă Osana, ca unui împărat, și care îi așterne înaintea pașilor haine și ramuri de finic, sufletul lui plânge de durere, pentru ei și pentru El, Cel care va suferi cea mai cumplită moarte – răstignirea. Citește mai departe…

01.05.2024

Procesiunea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

240421-Procesiune-Sf-Cuv-Dimitrie-39

Duminică, 21 aprilie, în biserica noastră a fost prilej de mare bucurie și binecuvântare prin două mari evenimente: sfințirea noii racle în care va fi pus spre cinstire veșmântul ce a acoperit Sfintele Moaște ale Sfintei Pascheva în anul 2000, precum și sosirea, în pelerinaj, a moaștelor Sfântului Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor.
 

Anul acesta se împlinesc 250 de ani de la aducerea lor în Capitală, iar Biserica a rânduit acest pelerinaj la toate protoieriile din Arhiepiscopia Bucureștilor inclusiv din cele șase sectoare ale Bucurestiului, spre închinare și cinstire de către toți credincioșii.
 

Un astfel de eveniment rar se cade a fi fost organizat cum se cuvine, căci Sfântul Dimitrie a venit să se întâlnească aici cu Sfânta Cuvioasă Parascheva, cu Sfinții Teodor Stratilat, Teofor, Mercurie, Pantelimon și cu Sfinții Mucenici de la Mănăstirea Sfântul Sava.
 

El a fost întâmpinat de copii și adulți îmbrăcați în port tradițional românesc, având icoane cu chipul său în mâini și flori albe, simbol al curăției sale. Citește mai departe…

01.05.2024

Sfințire noua racla pentru veșmântul Cuvioasei Parascheva

240421-Sfintire-Racla-Cuv-Parascheva-79

În unele regiuni geografice ale țării noastre, inclusiv în sudul țării, există obiceiul ca, de Paști, copiilor să li se cumpere haine noi. Se înnoiesc, spun cei mai în vârstă. Și în hainele cele noi copiii vin în Vinerea Mare pentru a trece pe sub Sfânta Masă, cu flori în mâini și inimi curate, înnoiți, așa cum se va înnoi și Mântuitorul, când se va ridica din mormânt și se va arăta mironosițelor și ucenicilor cu trup transfigurat.
 

Urmând cumva acest obicei frumos, și Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea bisericii noastre s-a înnoit. Veșmântul Sfintei a fost așezat, duminică, 21 aprilie, într-o raclă nouă, confecționată la Atelierele Patriarhiei Române.
 

Racla a fost sfințită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, la finalul Sfintei Liturghii.
 

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre legătura dintre cea de-a doua Evanghelie citită în cadrul slujbei și pomenirea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, pe care a numit-o apostol al pocăinței. Citește mai departe…