19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei
 

Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos Citește mai departe…

16.05.2022

Cateheză cu tema “Icoana”

Miercuri, 18 mai 2022, începând cu ora 19.00, vă invităm la cateheză unde vom vorbi despre “Icoană”.
 

Vă așteptăm cu drag!

19.05.2022

Sfinții Împărați Constantin și Elena

Luna mai în 21 zile: pomenirea sfinţilor, măriţilor, de Dumnezeu încoronaţilor şi întocmai cu apostolii, marilor împăraţi Constantin şi mama sa Elena.


Împăratul Britaniei, Consta, care se numea Flor, era nepotul lui Claudie, împăratul cel mai dinainte, care se născuse din fiica lui. Deci, Consta şi Elena au fost părinţii marelui Constantin. Consta a avut şi alţi copii cu altă femeie, cu numele Teodora, care a fost fiică a împăratului Maximian Erculie. Aceasta a născut lui Consta pe Constantie, tatăl lui Galie şi al lui Iulian; pe Dalmatie, pe Navalian şi o fiică, Constantia, care a fost dată după Liciniu. Iar din Elena este născut Constantin cel Mare, care a fost şi moştenitor al împărăţiei tatălui său.
 

Despre Consta, tatăl lui Constantin, se povesteşte că, deşi se arăta a fi închinător de idoli, după obiceiul cel vechi al Romei, nu se silea spre slujba idolească ca ceilalţi închinători de idoli; ci se arăta şi nădăjduia spre Dumnezeu cel Preaînalt. El învăţa pe fiul său, Constantin, să caute şi să ceară ajutor de la cea de sus purtare de grijă, iar nu de la idoli. Lui îi era milă de creştinii ce se munceau şi se omorau de ceilalţi împăraţi păgâni; pentru aceea el nu ura Biserica lui Hristos, ci o apăra de prigonire. Deci, creştinii din părţile Apusului aveau odihnă sub stăpânirea lui; iar cei din părţile Răsăritului erau supuşi la diferite chinuri, de vreme ce Maximian Galerie, ginerele lui Diocleţian, stăpânea părţile acelea. Citește mai departe…

15.05.2022

Duminica Mironosițelor

220508-Duminica-Mironositelor-28

În fiecare a treia duminică de după Paști Biserica a rânduit pomenirea femeilor mironosițe.
 

Anul acesta, într-o duminică de mai, un pic înnorată la început, apoi însorită, am sărbătorit și în biserica noastră femeile purtătoare de mir ce au vestit Învierea Domnului.
 

Această zi este considerată Ziua Femeilor Creștine, în care ne gândim deopotrivă la femeile mironosițe pomenite în Sfânta Scriptură și la toate femeile care, prin viața lor, L-au mărturisit pe Hristos oamenilor.
 

După cum frumos spune Sfântul Luca al Crimeei, astăzi este marea sărbătoare creştină a femeilor, zi în care, în persoana sfintelor femei mironosiţe, se preamăreşte și se preaînalţă inima femeiască.
 

Mironosițele sunt femei care L-au cunoscut pe Mântuitorul, au stat în preajma Lui și L-au urmat în activitatea Sa de propovăduire, până la capăt, pe Golgota. Este impresionant curajul acestor femei care și-au dăruit timpul și osteneala lor pentru a-L sluji pe Domnul Hristos și care, femei fiind, nu s-au înfricoșat să meargă cu El până la finalul vieții Sale pământești, în cele mai grele momente în care chiar și ucenicii Îl părăsiseră. Citește mai departe…

08.05.2022

Premierea Concursului “Lumina Învierii – Bucuria inimii”, Ediția a VII-a

220501-Premiere-Concurs-Lumina-Invierii-1

Concursul Lumina Învierii – Bucuria inimii se desfășoară în parohia noastră de mai mulți ani, ajungând, deja, la ediția a VII-a.
 

În fiecare an, în perioada Postului Mare, copiii pot trimite creații proprii, ce fac referire la jertfa Mântuitorului și la bucuria care încununează lumea creștină: Învierea Sa cea de a treia zi.
 

Secțiunile concursului acoperă o paletă amplă de lucrări pe care copiii și tinerii le pot realiza, pornind de la tema dată de titlul evenimentului.
 

Cei mai mari au creat materiale multimedia, folosind diferite programe. Imaginile au fost ilustrative și corelate cu texte al căror conținut denotă că tinerii bisericii cunosc foarte bine semnificația Sfintei Sărbători a Paștelui.
 

Cea de-a doua secțiune, dedicată creației literare, a pus în valoare copii care au capacitatea de a transpune prin versuri și compuneri ceea ce simt despre iubirea și ajutorul dat de Dumnezeu oamenilor. Pe bătrâni I-a mângâiat, pe copii I-a luminat, Pe Hristos eu Îl iubesc și cu El mă-împărtășesc, A plecat la al Său Tată iubitor, În Raiul dăruitor, sau Învierea Lui Hristos noi o pregătim frumos sunt câteva părticele din gândurile scrise pe hârtie de ce mici. Citește mai departe…

24.04.2022

Hristos a Înviat!

220424-Invierea-Domnului-5

E trecut de ora 23:00. Ieșim din casă grăbiți și ne purtăm pașii spre biserică.
 

E noaptea Învierii. Grupuri-grupuri, oamenii merg toți în aceeași direcție, ca niște mădulare diferite ale aceluiași corp care Îl caută pe Hristos. Au în mâini candele tăcute ce în curând vor primi viață.
 

În curtea bisericii noastre s-au adunat oamenii. Părinți și copii, soți, bunici, prieteni, așteaptă în liniște. În interior este întuneric, numai lumina pâlpâitoare a lumânărilor însoțește cântările corului. Încă puțin și Lumina va umple văzduhul, privirile și inimile noastre așteptânde.
 

În altar părintele ia lumina de pe Sfânta masă, închipuind pe Hristos care a înviat. Îndată îi auzim vocea, purtată de difuzoare: “Veniți de primiți Lumina!”
 

Și lumina se răspândește, din mână în mână, la toți, ceea ce închipuie că toți vom învia, așa cum Domnul Hristos a înviat. Toți devenim purtători de Lumină. Citește mai departe…

23.04.2022

Vinerea Mare – Prohodul Domnului

220422-Vinerea-Mare_CMP2157

E Vinerea Mare. E ziua pătimirii și răstignirii lui Hristos. Cerul e trist. Liniștea naturii se simte grea și apăsătoare în mijlocul orașului care forfotește într-ale lui.
 

Iisus urcă dealul Golgotei purtându-și crucea grea pe umerii Săi sfinți. Cade sub greutatea ei, iar soldații romani îl lovesc, ca să se ridice. Își poartă singur crucea pe care va fi pironit în cuie, între doi tâlhari. Cu unul dintre ei va intra împreună în Rai.
 

Jos, la picioarele crucii Sale, soldații Îi trag la sorți cămașa. Mama Sa plânge cu inima străpunsă de sabie, așa cum îi proorocise dreptul Simeon.
 

Este de neînchipuit suferința Domnului pe cruce!
 

Cum am putea compensa vreodată jerta Sa de bună voie pentru iertarea păcatelor noastre?
 

Ce zi tristă este Vinerea Mare! Cea mai tristă zi din istoria lumii – ziua omorârii Fiului lui Dumnezeu. Citește mai departe…

22.04.2022

Joia Mare – Pătimirile Domnului

220421-Joia-Mare-30

Au trecut cele 40 de zile ale Postului Mare și Săptămâna Sfintelor Pătimiri ne aduce tot mai aproape de biserică, de Hristos și de noi înșine.
 

Chemarea clopotelor la slujbele acestei săptămâni, unice în tot anul bisericesc, este chemarea la împreună-petrecerea cu Hristos, din Betania, în Ierusalim, în grădina Ghetsimani, până pe dealul Golgotei unde se va lăsa răstignit de bună-voie pentru iertarea păcatelor lumii.
 

Denumirea de denii ale acestor slujbe vine de la slavonescul vdenie si înseamnă priveghere sau slujbă de noapte. Ele sunt, de fapt, o utrenie, însă diferă de utreniile de rând prin cântările specifice Sfintelor Paști: troparul Iată, Mirele vine…, luminânda Cămara Ta, Mântuitorule, troparul Când slăviții ucenici….
 

Fiecare din aceste denii are o semnificație aparte, profundă. Citește mai departe…