19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

29.11.2021

Cateheză cu tema “Rugăciunea”

Miercuri, 1 decembrie 2021, începând cu ora 18.00, vă invităm la cateheză unde vom vorbi despre “Rugăciune”.
 

Vă așteptăm cu drag!

29.11.2021

Sfântul Apostol Andrei

Luna noiembrie în 30 zile: pomenirea Sfântului, slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol Andrei, cel întâi chemat.


Datori sîntem noi creştinii a aduce slavă, cinste şi închinăciune către toţi sfinţii, de vreme ce ei, bine vieţuind şi toate poruncile lui Dumnezeu păzindu-le, s-au făcut prieteni de aproape ai Lui. Căci, învrednicindu-se de împărăţia cerurilor şi fiind aproape de Dînsul, acum se roagă de-a pururea pentru mîntuirea şi ocrotirea noastră.
 

Dar mai ales Sfinţilor Apostoli, toată omenirea cea de sub soare le este datoare, în toată vremea şi în toate zilele, ca şi în tot ceasul, a le mulţumi, a-i slăvi, a-i lăuda şi a săvîrşi pomenirea lor cu bucurie, cu osîrdie şi cu evlavie; iar zilele lor de pomenire se cuvine a le prăznui cu tot poporul, cu psalmi, cu cîntări de laude şi de mulţumire şi a le cinsti duhovniceşte. Pentru că ei, de toată lumea lepădîndu-se şi de Hristos Dumnezeul nostru lipindu-se, slujindu-I Lui cu toată osîrdia şi cu tot sufletul, s-au făcut următori ai sfintei şi dumnezeieştii vieţi, cum şi petrecerii lui Hristos pe pămînt şi, fiind văzători ai minunilor celor de El făcute, au urmat şi patimilor, răstignirii, morţii, învierii şi înălţării Lui la cer.
 

Apoi şi cu putere de sus s-au îmbrăcat şi cu limbi de foc s-au îmbogăţit, făcîndu-se din pescari, apostoli şi din vînători de peşti, vînători de oameni, după cum însuşi Domnul le-a făgăduit, zicînd: Veniţi după Mine şi vă voi face pe voi vînători de oameni. Apoi ca nişte cai, după cum zicea proorocul Avacum, prin toată lumea pe care o vede soarele au alergat şi pe neamuri le-a întors din rătăcire şi de la închinarea de idoli la cunoştinţa adevăratului Dumnezeu le-a adus, prin fiecare ţară, cetate, sat şi loc, răbdînd bătăi, chinuri, vărsări de sînge şi moarte în fiecare zi. Citește mai departe…

21.11.2021

Intrarea in Biserică a Maicii Domnului

Luna noiembrie în 21 zile: intrarea în Templu a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria.


Împlinindu-se trei ani de la naşterea Preacuratei Fecioare Maria, drepţii ei părinţi, Ioachim şi Ana, şi-au adus aminte de făgăduinţa lor, ca să dea în dar lui Dumnezeu pe cea născută. Deci, au voit a împlini cu fapta ceea ce făgăduiseră cu cuvântul. Chemând toate rudeniile din Nazaret unde vieţuiau, rudenii care erau de neam împărătesc şi arhieresc, căci însuşi dreptul Ioachim era de neam împărătesc, iar soţia lui, Sfânta Ana, era de neam arhieresc; şi aducând şi cete de fecioare tinere, au pregătit făclii multe şi au împodobit pe Preacurata Fecioară Maria cu podoabă împărătească.
 

Despre aceasta mărturisesc Sfinţii Părinţi cei de demult. Astfel, Sfântul Iacob, Arhiepiscopul Ierusalimului, spune cuvintele zise de Ioachim: “Chemaţi fiice evreice curate, să ia făclii aprinse”. Iar cuvintele dreptei Ana le spune Sfântul Ghermano, Patriarhul Constantinopolului, astfel: “Făgăduinţele pe care le-au făcut buzele mele le voi da Domnului. Pentru aceasta am adunat cete de fecioare cu făclii, şi am chemat preoţi, şi pe rudeniile mele, zicând tuturor: Bucuraţi-vă împreună cu mine toţi, că m-am arătat astăzi şi maică şi înainte povăţuitoare, dând pe fiica mea, nu împăratului celui pământesc, ci lui Dumnezeu, Împăratul ceresc”. Citește mai departe…

07.11.2021

Hramul Cuvioasei Parascheva – Sfânta Liturghie

211014-Liturghie-Cuv-Parascheva-114

Pe 14 octombrie biserica noastră și-a sărbătorit hramul principal, Sfânta Cuvioasă Parascheva.
 

A fost o zi cu multă ploaie, dar credincioșii veniți să o cinstească au stat la rând sub picăturile ce se prelingeau de pe umbrele, pentru a-i aduce Sfintei mulțumiri sau rugăciuni aprinse de nevoi și de dureri.
 

Slujba a fost oficiată Părintele Protopop Costel Burlacu impreună cu un sobor de preoți.
 

Deși mai mulți oameni decât într-o zi de duminică, biserica nu a fost atât de plină ca în alți ani.
 

Cuvioasa i-a așteptat pe toți din cortul unde i-a fost așezată racla purtându-i veșmântul, în miros de albe crizanteme și mir curat.
 

Oare mai este de actualitate azi viața Sfintei Parascheva?
 

În lumea noastră bântuită de frică, trăită pe apucate, pe grabă, cu gândurile pline de grijile zilelor, chinuindu-ne să ne rezolvam singuri problemele, mai e loc pentru Sfinți?
 

De ce o mai caută cei ce o mai caută?
 

Să fie datorită minunilor de care dau mărturie miile de oameni ai sutelor de ani de când s-a mutat la Mirele Său? Să fie datorită renumelui ei de mult-folositoare și grabnic-ajutătoare?
 

Ori pentru că ne-am umplut atât de mult de griji, de dureri și de păcate, încât nu mai știm unde în lume să cerem ajutor? Citește mai departe…

07.11.2021

Hramul Cuvioasei Parascheva – Priveghere

211013-Priveghere-Cuv-Parascheva-30

Este vecernia sărbătorii Sfintei Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea bisericii noastre.
 

Ziua ploioasă și mohorâtă nu a descurajat femeile care vând flori să își înșire coșurile cu tufănele și busuioc pe lângă gardul bisericii. Oamenii se opresc, cumpără un buchet și intră pe poarta bisericii.
 

Racla Sfintei este în așezată spre închinare în cortul din dreapta bisericii, ca în fiecare an. E împodobit cu flori albe, simbol al curăției Sfintei noastre dragi.
 

E atât de puțină lume, încât pare că mai sunt câteva zile până la praznic. Altădată oamenii veneau de cu seară si formau un șir lung și viu, dincolo de porți.
 

Acum sunt mai mulți oameni de-ai bisericii, atenți ca totul să decurgă în cea mai buna rânduială, decât închinători. Și totuși Sfânta, prin veșmântul ei, îi așteaptă pe toți cu răbdare și cu dragoste.
 

Înăuntru, în biserică, miroase a crizanteme.
 

Slujba este oficiată de Preasfințitul Timotei Prahoveanul împreună cu mulți preoți și diaconi, veniți să o cinstească în cântări, pe cea numită atât de frumos, într-o carte pentru copii, Crinul Moldovei.
 

Icoana sa din biserică este împodobită cu același flori albe. Credincioșii ascultă slujba în liniște. Citește mai departe…