19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

20.06.2021

Pogorârea Duhului Sfânt – Cincizecimea

Cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul.


Prin Duhul Sfânt tot sufletul viază și cu curăție se înalță, luminează-se întru unimea Treimii cu sfințenie de taină

(Antifon al glasului 4)

 

Cinzecimea o prăznuim și venirea Duhului, și taină câtă, că mare este și cinstită (Stihiră la Doamne strigat-am). Prăznuim venirea Duhului… Dar mai înainte oare nu era în noi Duhul? Da! Căci nu era încă Duhul Sfânt, zice Evanghelia (In. 7, 39), și oamenii trăiau neavând Duhul, învață Apostolul (Iud. 1, 19). Iar Prorocul Iezechiil vedea starea duhovnicească a neamului omenesc sub chipul unui câmp plin de oase uscate foarte, dintre care, potrivit celei dintâi preziceri, unele se împreunau numai fiecare la închietura sa, pe altele erau deja vine, și crescuse carne, și pielea le acoperea pe deasupra, iar duh nu era în ele (Iez. 37, 7, 6). Și iată pricina. Că nu era încă Duhul Sfânt, pentru că Iisus nu era încă proslăvit (In. 7, 39). Duhul lui Dumnezeu se depărtase de la om pentru călcarea poruncii, și suflarea vieții dumnezeiești amorțise în el după primirea suflării făcătoare de stricăciune a ispititorului. Iar când Domnul ne-a împăcat cu Dumnezeu prin moartea Sa și S-a proslăvit prin Înviere, Înălțare și prin șederea de-a dreapta Tatălui, atunci s-a deschis iarăși intrare la oameni prin Duhul lui Dumnezeu. Suindu-se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor (Efes. 4, 8). Dumnezeu a insuflat în omul întâi-zidit suflarea vieții dumnezeiești; păcatul l-a omorât. Acum, Dumnezeu îi dă omului Duh nou (Iez. 36, 26), insuflă în el suflarea nouă de viață, ca să învie sufletul omorât de păcat. Și s-a împlinit cea de-a doua prezicere a lui Iezechiil: “Prorocește despre Duhul, prorocește, fiul omului”… Și am prorocit, și a intrat într-înșii Duhul, și au înviat, și au stătut pe picioarele lor mulțime multă foarte (Iez. 37, 9-10). Apostolii au fost cele dintâi vase primitoare de viață de la El, și începând de la cetele apostolești, El s-a revărsat apoi peste toată făptura (v. stihira la stihoavnă: Acum Duhul Mângâietor…) și, dând viață tutoror celor ce Îl primesc, prin toată pipăirea dării, după lucrare întru măsura fiecărui mădular, a alcătuit și a întocmit marele trup al Bisericii, crescând întru toate întru El, și pe deasupra crescând cu creșterea lui Dumnezeu (v. Efes. 4, 15-16; Col. 2, 19). Citește mai departe…

06.06.2021

Înălțarea Domnului

Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur.


“Deci, Domnul Iisus, după ce a grăit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19)
 

Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă şi mare, care covârşeşte mintea omenească, şi vrednică de marea bunătate a Aceluia ce a aşezat-o, adică a lui Dumnezeu. Astăzi neamul omenesc iarăşi s-a împăcat cu Dumnezeu. Astăzi vrăjmăşia cea îndelungată s-a ridicat, războiul cel îndelungat s-a sfârşit. Astăzi s-a încheiat o minunată pace, care mai înainte niciodată nu se putea aştepta. Căci cine ar fi nădăjduit că Dumnezeu iarăşi se va împăca cu oamenii? Nu pentru că Domnul era vrăjmaş al oamenilor, ci pentru că robul era uşuratic la minte; nu pentru că Stăpânul era aspru, ci pentru că robul era nemulţumit.
 

Voieşti să ştii cum noi am întărâtat asupra noastră pe acest Domn plin de dragoste şi de prietenie? Este neapărat trebuitor să cunoaştem fondul vrăjmăşiei de mai înainte, pentru ca atunci când vedem că noi, care eram vrăjmaşii lui Dumnezeu, iarăşi am fost cinstiţi, să ne minunăm de dragostea Aceluia. Şi să nu credeţi că acea schimbare s-ar fi făcut în urma propriilor noastre merite, ci mai vârtos să nu încetaţi a recunoaşte mărimea harului dumnezeiesc şi de-a pururea să mulţumiţi Lui pentru mărimea darurilor Sale. Citește mai departe…

13.06.2021

Parastas de 6 luni pentru Părintele Nicolae Burlan

210605-Parastas-6-luni-Par-Nicolae_CMP4530

Sâmbătă, pe 5 iunie, s-au împlinit fix 6 luni de când Părintele Nicolae Burlan a plecat la Domnul, înainte cu o oră de ziua Sfântului Nicolae, ocrotitorul său. Ce diferită e ziua plecării sale, rece și tristă, față de ziua de azi, caldă și senină, ca o alinare. Mi se pare că ieri a fost. Și, totodată, că a trecut o veșnicie.
 

Am ajuns la biserica noastră, ridicată cu osteneala de ani de zile a părintelui, care este azi pomenit drept ctitor. Mormântul său, asezat între trupul bisericii și al capelei, este plin de flori și candele luminânde.
 

Sfânta Liturghie a început și aș vrea să stau afară, dar Maria îmi arată ușa de la intrare. Stabilim că este important să stăm în liniște, ea înclină capul a acord, așa că intru, cu ea în brațe, și astfel am stat aproape toată slujba Sfintei Liturghii și a Parastasului. Sunt șase părinți slujitori și Preasfințitul Timotei.
 

Fotografia părintelui, tivită cu panglică neagră și așezată în stânga bisericii, lângă icoana Sfântului Nicolae, este împodobită cu flori albe, ca de sărbătoare. Pentru cei iubiți de Dumnezeu plecarea din lumea aceasta este o sărbătoare. Citește mai departe…

13.06.2021

Bucuria copilăriei – Atelier de 1 iunie

210601-Atelier-1-iunie-48

Copilăria, un cozonac umplut cu fericire, este perioada cea mai plină de imaginație, cu numeroase aminitri și jocuri de idei. În copilărie poți să râzi unui melc ce iese din cochilie, poți să plângi pentru că balta din stradă a dispărut, poți să crezi că marea este infinită, poți să ai o zi a ta, numai a ta. 1 iunie, Ziua tuturor Copiilor.
 

Anul acesta au picurat stropi grei și deși peste gândurile copilăriei, însă, bucuria celor mici nu a fost nici pe departe micșorată. Chiar dacă parcurile și aleile au fost singure, în trapeza Bisericii noastre au răsunat glasuri vesele și subțiri. O parte din micuții Parohiei Sfânta Vineri- Drumul Taberei au participat la atelierul Bucuria copilăriei, dedicat zilei lor.
 

Au dat frâu liber creativității și au realizat desene pline de farmec, în culori vii. Lumea noastră, văzută prin ochi de copil, arată atât de frumos! Curcubeie, locuri de joacă, baloane și multe alte creații au fost înșiruite precum notele muzicale ale unui cântec de leagăn.
 

De la atelier nu puteau lipsi pictura și modelajul în plastilină. Astfel că, un alt moment a constat în crearea unui păun din conuri de brad pictate, pene multicolire, cuiburi din paste și binecunoscutul material moale, colorat. Fiecare figurină este specială, unică, așa cum și-au imaginat micii artiști pasărea a cărei poveste au ascultat-o în timp ce lucrau cu atenție. Citește mai departe…