19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei.


Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6. Citește mai departe…

11.02.2020

Cateheză cu tema “Milostenia”

Miercuri, 12 februarie 2020, începând cu ora 18.00, vă invităm la cateheză unde vom vorbi despre “Milostenie”.
 

Vă așteptăm cu drag!

06.02.2020

Sfântul Mucenic Teodor Stratilat

Luna februarie în 8 zile: pomenirea Sfântului Măritului Marelui Mucenic Teodor Stratilat.


Acesta a trăit pe vremea împăratului Licinius (308-321), trăgându-se cu neamul din Evhaita. Și fiind un general viteaz – numele de Stratilat arată că era un mare conducător de oaste -, împăratul îi încredințase cârmuirea cetății Heracleea, lângă Marea Neagră.
 

Și întrecea Sfântul pe mulți, cu podoaba sufletului, cu frumusețea trupului și cu puterea cuvântului și mulți căutau să-l aibă prieten. Până și Licinius împăratul dorea să-l întâlnească , măcar că auzise că este creștin. Auzind însă că acest dregător al său, nu numai că s-a îndepărtat de cinstirea zeilor, dar se ostenea și cu propovăduirea credinței în Hristos, și îndemna, pe toți, să se lepede de închinarea idolilor, împăratul hotărî să-l cerceteze el însuși și, de nu se va întoarce, cu înfricoșătoare moarte să-l piardă.
 

A mers în Heracleea împăratul și, la cererea Sfântului Teodor, i-a dat acestuia îngăduința să ia idolii de aur acasă la el, spre a-i cinsti, după datină. Dar, ducându-i acasă, Sfântul a sfărâmat idolii în bucăți și i-a împărțit la săraci. Iar dacă s-a făcut ziuă, Maxențiu sutașul a spus împăratului că a văzut capul de aur al zeiței celei mari, Artemida – zeiță care a fost dată în ajun Sfântului Teodor -, și că acum era purtat de un sărac. Și acesta, fiind întrebat, a mărturisit că de la Teodor Stratilat l-a primit. Și împăratul, auzind de o faptă ca aceasta, a rămas mut de mânie. Deci, poruncind slujitorilor, Sfântul a fost prins și adus înaintea sa. Și, mărturisind el că toate cele spuse de sutaș sunt adevărate, Sfântul a fost osândit la chinuri grele. Și a îndurat Sfântul Teodor, cu credință și cu bărbăție, toate chinurile; și pătimind, neîncetat propăvăduia credința în Hristos. Deci, împăratul, văzând că nu poate să-l întoarcă la zădarnica cinstire a idolilor, a poruncit să i se taie capul și, astfel, s-a săvârșit în ziua de 8 februarie. Citește mai departe…

02.02.2020

Întâmpinarea Domnului

Luna februarie în 2 zile: întâmpinarea Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când L-a primit dreptul Simeon în braţele sale.


După Naşterea Domnului Iisus Hristos, trecând patruzeci de zile şi împlinindu-se vremea curăţiei celei legiuite, Preacurata şi Preabinecuvântata Fecioară Maică plecând din Betleem cu Sfântul Iosif, logodnicul, şi venind la Ierusalim, în Biserica lui Dumnezeu, purtând pe Hristos Pruncul cel de patruzeci de zile, au mers să împlinească Legea Domnului şi să se curăţească după naştere, prin aducerea jertfei celei cuviincioase lui Dumnezeu şi prin rugăciunea preotului. Apoi să pună înaintea Domnului pe Pruncul cel întâi născut şi să-L răscumpere cu preţul cel rânduit, precum s-a poruncit lui Moise de către Domnul, în Legea Veche şi cum se scrie despre aceea în legea curăţirii, şi anume:
 

“Femeia care va zămisli şi va naşte parte bărbătească, necurată va fi şapte zile şi în ziua a opta să se taie pruncul împrejur, iar ea va şedea treizeci şi trei de zile sub acoperământul necurăţiei sale; de tot lucrul sfânt să nu se atingă şi în biserică să nu intre, până ce se vor sfârşi cele patruzeci de zile ale curăţiei ei. Şi când se vor împlini zilele curăţirii, să aducă un miel de un an, fără de prihană, spre arderea cea de tot şi un pui de porumbel sau de turturea, pentru păcat; iar de nu va fi bogată ca să aducă miel, atunci să aducă două turturele sau doi pui de porumbel, unul spre arderea cea de tot şi altul pentru păcat; apoi se va ruga pentru dânsa preotul şi se va curăţi”. Citește mai departe…

11.02.2020

Slujire arhierească în Parohia noastră

200201-Par-Nicolae-Pensie-13

Duminică, 2 februarie 2020, în ziua praznicului Întâmpinării Domnului, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
 

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să aibă credință puternică, smerenie și multă stăruință în rugăciune, asemenea femeii Cananeence, care a insistat la Mântuitorul Hristos pentru vindecarea fiicei sale bolnave: să ne rugăm cu mai multă umilinţă recunoscând păcatele noastre şi să stăruim în rugăciune până ce o vom vedea împlinită.
 

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Alexandru Bordea, Consilier Patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod, a primit Taina Hirotoniei întru Diacon, pe seama Parohiei Sfântul Gheorghe – Griviţa din Capitală.
 

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Varlaam i-a oferit Părintelui paroh Nicolae Burlan, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, în semn de recunoştinţă pentru cei 45 de ani de activitate pastoral-misionară. Citește mai departe…

27.01.2020

Boboteaza

200105-Boboteaza-13

În ziua praznicului Botezului Domnului, a fost săvârșită slujba de Sfințire a apei de Bobotează. După sfinţirea apei, preoții slujitori au binecuvântat credincioșii, stropindu-i cu Agheasmă. La final, toţi cei prezenţi au putut lua cu bucurie Agheasmă Mare, în bună rânduială.
 

Trei sunt lucrările deosebite ale acestei ape sfințite de Botezul Domnului. Agheasma Mare este sfințitoare, vindecătoare și eliberatoare de patimi egoiste și de duhuri rele; este sfințitoare de suflet, de trup, de locuințe, de gospodării; este vindecătoare de boli sufletești și trupești și alungă patimile și duhurile necurate.
 

(Cuvântul de învățătură al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 6 ianuarie 2020)

 

În Biserica Ortodoxă, în ajunul şi în ziua sărbătorii Botezului Domnului (5 şi 6 ianuarie), se oficiază Sfinţirea cea mare a apei, numită şi Agheasma Mare. Această slujbă se săvârşeşte numai în aceste zile ale Bobotezei.
 

Se numeşte Sfinţirea cea mare a apei deoarece apa sfinţită de sărbătoarea Botezului Domnului, conform Învățăturii de credință creștină ortodoxă, are o putere deosebită, fiind sfinţită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh în cursul rugăciunii de sfinţire, iar sfinţirea are loc în ziua în care Mântuitorul a sfinţit apele, botezându-Se în Iordan. Citește mai departe…