09.10.2022

Hramul Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – Priveghere

220926-Hram-Sf-Antim-Vecernie-28

Pe 27 septembrie biserica noastră își serbează al doilea hram, pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. Și anul acesta un sobor de preoți i-au adus cinstirea cuvenită sfântului străin de neamul nostru, dar care a iubit cu toată ființa sa țara și poporul român.
 

Sfântul Antim Ivireanul s-a născut în Iviria, Georgia de astăzi, pe la anii 1650, din părinţi dreptcredincioşi, Ioan şi Maria. A promit la botez numele de Andrei.
 

Se știu multe lucruri despre viața sa pământească. Iar toate cele pe care le știm ne arată o viață de jertfă, o viață cu multe neajunsuri, cu dureri și încercări grele, configurată în jurul faptului de a se fi născut creștin. Pe toate le-a îndurat cu bărbăție și cu infinită credință în Dumnezeu, căci el și-a chivernisit viața după voia Lui.
 

A plecat de mic de acasă pentru a ucenici în Constantinopol, capitala Imperiului Otoman. A fost rob la turci, răscumpărat de patriarhul Dositei al Ierusalimului, tuns în monahism, apoi trimis în Moldova, unde a devenit stareț al mănăstirii Cetățuia și a deprins meșteșugul tiparului.
 

Lucrarea sa a continuat în Țara Românească, unde a fost adus de domnitorul Constantin Brâncoveanu pentru a tipări cărți bisericești, iar în următorii ani în care a a fost stareț al mănăstirii Snagov, episcop de Râmnicu Vâlcea și, ulterior, mitropolit al Țării Românești a tipărit numeroase cărți de învățătură în limba română, răspândind în popor credința ortodoxă, a restaurat și sfințit numeroase biserici, încununându-și jertfa prin constituirea mănăstirii Tuturor Sfinților din București, care îi poartă numele.
 

Toate aceste minunate lucrări ale sale i-au adus multe neajunsuri, invidie, prigoană, închisoare și, în final, moartea mucenicească, fiind ucis prin tăierea capului de către ostașii turci, care i-au aruncat trupul în apele râului Tungia, lângă Adrianopol.
 

În anul 1966 Patriarhia Ecumenică a ridicat caterisirea sa nedreaptă, iar în anul 1992 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților, cu data de prăznuire pe 27 septembrie.
 

(Text de Mădălina-Florina Andreescu)