31.03.2019

Duminica a 3-a din Post, a Sfintei Cruci

170705-Pictura-Sf-Cruce-1

Patimile viclene și lumea păcatului nu este cu putință să plece cu totul de la noi, dacă nu ajungem la vederea lui Dumnezeu, care răstignește lumea pentru cei care s-au învrednicit de ea. Crucea înseamnă pentru noi a ne răstigni trupul împreună cu patimile și poftele lui. Această răstignire conduce pe om spre eliberare. Trupul ne necăjește și de aceea trebuie ca fiecare să îl ridice la înălțimea crucii.
 

Pe acest lemn al Crucii a murit pironit Hristos. Zapisul, care a fost dat împotriva noastră din cauza neascultării noastre, a fost pironit pe Cruce. Începătoriile și stăpâniile duhurilor viclene ale lemnului neascultării (acel pom al cunoașterii binelui și al răului) s-au îndepărtat definitiv rușinate. Noi prin Hristos cu biruință am dobândit din nou libertatea. Prin Cruce ne-am împăcat între noi si prin Cruce ne-am împăcat cu Hristos.
 

Așadar, după această jertfă a Celui fără de păcat nu vom cinsti noi oare și nu vom întrebuința acest dumnezeiesc semn al biruinței, prin care s-a eliberat neamul omenesc? Această Cruce alungă, îndepărtează și rușinează pe șarpele începător al răutății, pe diavol. Prevestește învingerea și zdrobirea lui. Îl slăvește si Îl preamărește pe Hristos, arătând lumii biruința Lui.
 

Noi, deci, să plecăm împreună cu genunchii și inimile noastre. Să ne închinăm Lemnului celui cinstit, pe care au stat picioarele Lui și au fost întinse mâinile care cuprind universul și pe care a fost întins Trupul cel de viață începător. Închinându-ne și sărutând Crucea cea cinstită cu credință să dobândim totdeauna sfințenia cea bogată și să o păstrăm ca pe o comoară prețioasă.
 

(Fragment din Viața în Hristos, după Sfântul Grigorie Palama)