Tatăl nostru

 

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tau, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pre Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.