19.04.2012

Istoricul Bisericii

Parohia Sfânta Vineri – Drumul Taberei
 

Parohia a luat ființă în urma hotãrârii Consiliului Eparhial, în toamna anului 1998, în urma insistențelor repetate ale credincioșilor din cartierul Drumul Taberei, care erau vitregiți de lipsa lãcãșurilor de cult în acest cartier.
 

Astfel, la inițiativa preotului Nicolae Burlan, a fost adusã o bisericuțã de lemn dezasamblatã din comuna Vicovul de Jos din județul Suceava și reasamblatã pe un teren al Ministerului Apãrãrii Nationale situat în strada Brașov, nr. 21C, sectorul 6.
 

Ulterior s-au fãcut intervenții la Primãria Capitalei care a cedat un teren de 3000 mp în vederea construirii unei biserici și care a fost dat la schimb Ministerului Apãrãrii Naționale pentru suprafața echivalentã pe care se află deja bisericuța de lemn.
 

Biserica de lemn a fost sfințitã de cãtre Prea Sfințitul Teodosie Snagoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor la vremea aceea, în ziua de 26 iulie 1998. Hramul bisericii este Sfânta Cuvioasă Parascheva, (în grecește “paraschevi” înseamnã “vineri”) pe care creștinãtatea ortodoxã o serbeazã la 14 octombrie și ale cãrei Sfinte Moaște se aflã în Catedrala Mitropolitanã din Iași.
 


Aceastã bisericã are planul dreptunghiular cu absida Sfântului Altar rectangularã și o turlã-Pantocrator peste naos. Pereții din lemn ai construcției sunt așezați pe temelie din piatrã. Intrarea se face printr-un vestibul ce prelungește latura vesticã, mai scund decât corpul bisericii. Este luminatã prin ferestre dreptunghiulare, dispuse câte trei pe laturile nordicã și sudicã. O turlã micã, hexagonalã se ridică deasupra naosului, având șarpanta piramidalã, cu ruperi de pantã, învelitã cu tablã, fãltuitã pe orizontalã. În exterior, alãturi de lãcaș, este montatã o clopotnițã având structura metalicã.
 

Întrucât biserica de lemn s-a dovedit neîncãpãtoare pentru cei peste 1.000 de credincioși din diverse cartiere care participã în mod regulat la Sfintele slujbe, s-a luat hotãrârea de a se construi o bisericã din zid, de dimensiuni mai mari absolut necesarã unui cartier ca Drumul Taberei.
 


În ziua de 29 septembrie 2002, Prea Fericitul Teoctist, vrednicul de pomenire Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, însoțit de Prea Sfințitul Sebastian Ilfoveanul, pe atunci vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sãvârșit slujba de punere a pietrei de temelie a noii biserici cu hramul Sfânta Vineri și Sfântul Antim Ivireanul, îngropând în aceastã temelie și cãrãmizi din fosta bisericã Sfânta Vineri, demolatã abuziv în 1987. Biserica are 37 m în lungime, 23 m în lãțime, înãlțimea fiind de 33 m.
 

Planul noii biserici aparținând arhitectului Florin Bucur Crãciun este în formã de cruce greacã înscrisã. Din punct de vedere arhitectural se încadreazã în stilul prefigurat de bisericile “Sfânta Sofia” din Constantinopol și “Sfântul Nicolae Domnesc” din Curtea de Argeș. O cupolã semisfericã centralã, amplã, dominã compoziția spațialã a edificiului. Un pridvor larg cu șase coloane libere și douã angajate, precede intrarea. Accesul în bisericã se face printr-un portal cu ancadrament arcuit, din piatrã sculptatã mãrunt. Bolta este alcãtuitã din 25 de semiarce, rezemate la capete pe douã inele metalice chesonate, între ele desfãșurându-se alte inele intermediare. Acoperirea altarului, asemãnãtoare absidelor proscomidiarului și diaconiconului, se face printr-o conicã racordatã la un semicilindru. În partea opusã, la etaj, se aflã cafasul la care se accede prin scãri plasate la interior, în colțurile de nord-vest și sud-vest ale construcției, care conduc și la cele două balcoane.
 


În aceastã bisericã se aflã la loc de cinste într-o raclã din lemn sculptat o mantie care a înveșmântat moaștele Sfintei Parascheva de la Iași, în anul jubiliar 2000, dãruitã de Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, o pãrticicã din moaștele Sfântului Teodor Stratilat (martirizat în sec. IV), un dar al Prea Sfințitului Varsanufie Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, o pãrticicã din moaștele Sfântului Pantelimon, un dar al pãrintelui Constantin Mihoc de la Berlin, care la rându-i le-a primit cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist de la Pãrintele Nicolae Tãnãsoiu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon (comuna Pantelimon), precum și pãrți din veșmântul și din barba Sfântului Ioan Iacob Românul de la Hozeva (Țara Sfântã).
 


În data de 11 noiembrie 2007 în prezența a mii de credincioși a fost târnositã biserica nou construitã. Slujba de sfințire a fost oficiatã de cãtre Prea Fericitul Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, împreunã cu Prea Sfințitul Ciprian Câmpineanul, episcop vicar patriarhal și cu un sobor de peste 30 de preoți.
 

În anul 2008 a fost montatã catapeteasma executatã din stejar, opera sculptorului Costicã Moroiu, icoanele fiind pictate de maicile de la Mãnãstirea Bistrița Vâlceanã.
 

În viitorul apropiat se intenționeazã realizarea celor 4000 mp de picturã muralã.
 

Binecuvântează Doamne pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale!