27.04.2021

Intrarea Domnului în Ierusalim – Floriile

210425-Floriile-16

Azi, Biserica Ortodoxă a sărbătorit Intrarea Domnului în Ierusalim, denumită și Floriile sau Duminica Stâlpărilor, după numele ramurilor de finic purtate în mâini de oamenii care L-au întâmpinat pe Domnul. Această sărbătoare este o adevărată zi de preînchipuire a Paștilor, atât ca semnificație, cât și ca atmosferă.
 

Curtea bisericii noastre a fost plină de oameni, copii, verdele ierbii și galbenul păpădiilor, iar biserica i-a cuprins pe cei dornici să asculte slujba mai în tihnă, în mireasmă de mir și miros suav de salcie.
 

Intrarea Domnului în Ierusalim, precedată de recenta înviere a lui Lazăr, preînchipuie Învierea Sa și intrarea în Ierusalimul ceresc.
 

Salcia este adusă azi la biserică deoarece ea, cu ramurile plecate, este simbol al smereniei, smerenie arătată și de Domnul Hristos care a intrat smerit în Ierusalim, călare pe un mânz de asină. Mânzul asinei, pe care nu se așezase nimeni până atunci, este simbolul tuturor neamurilor care Îl cred și îl primesc pe Hristos ca pe Dumnezeu adevărat.
 

Intrarea în Ierusalim are loc după un alt moment pomenit în Sfânta Evanghelie de la Ioan (Cap. 12) – Cina din Betania. La acea cină, Maria, sora lui Lazăr, îi unge picioarele Mântuitorului cu mir de nard de mult preț, ca și femeia cea păcătoasă, însă, de data aceasta, nu ca semn de pocăință, ci ca semn de recunoștință pentru minunea săvârșită cu fratele ei.
 

Mirul de nard a devenit, în biserica noastră, Sfântul și Marele Mir cu care se unge Sfânta Masă. Pe ea este pus Sfantul Antimis, fără de care nu se poate săvârși Sfânta Liturghie. Cu acesta se ung pruncii dupa botez, în cadrul Tainei Mirungerii. Sfintele Moaște adesea sunt izvorâtoare de bună mireasmă, de mir, datorită prezenței Sfântului Duh în viețile bineplăcuților lui Dumnezeu.
 

Prin cuvintele Evangheliei de azi Dumnezeu ne îndeamnă să facem din inima noastră Ierusalim în care să-L primim pe Hristos. Să ne impodobim sufletele cu virtuți, cu milostenie, cu rugăciune stăruitoare, cu post smerit și cuviincios. Acesta este locul care îi place Domnului, înflorit și primitor.
 

Hristos intră în Ierusalim ca să moară și să învieze pentru noi. Pentru ca noi să înviem prin El și să intrăm toți în Ierusalimul ceresc.