08.05.2023

Duminica Mironosițelor

230430-Duminica-Mironositelor-25

În Duminica Mironosițelor, a treia duminică după Paști, ne amintim de femeile purtătoare de mir, care au primit cele dintâi vestea Învierii Fiului lui Dumnezeu.
 

Ele au venit în prima zi a săptămânii, duminică, la mormântul Mântuitorului să Îi ungă trupul cu miresme, căci, din pricina grabei cu care fusese pus în mormânt, nu se împlinise rânduiala cuvenită.
 

Acestea erau Maica Domnului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif sau Iosie, Maria lui Cleopa, Ioana, soția lui Huza, Salomeea, Suzana și cele douß surori ale lui Lazăr, Marta și Maria.
 

Faptul că lor, unor femei, le-a fost dat să afle primele vestea mult așteptată a Învierii Domnului, este o dovadă a restaurării demnității femeii; o dovadă a încrederii în ele; o dovadă a răsplătirii iubirii și devotamentului pe care le-au arătat față de Domnul Hristos pe tot parcursul drumului Său.
 

În Acatistul lor, aceste femei sunt numite trâmbițe ale Învierii Domnului, oaze de întărire în credință, propovăduitoare neînfricate ale Învierii lui Hristos, ceea ce arată, o dată în plus, cinstea și recunoașterea de care s-au bucurat ele, în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor.
 

Oare ce le-a făcut pe aceste femei să Îi rămână credincioase Domnului, să nu se lepede de El, să Îl însoțească pe tot parcursul drumului Sau, al propovăduirii, dar și al pătimirilor și al morții pe cruce? Fără îndoială, credința nestrămutată că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și iubirea pentru El.
 

Femeile acestea sunt, de mii de ani, simbolul femeii creștine, care împletește dragostea cu credința și curajul, urmându-i neîncetat lui Dumnezeu.
 

Asemenea lor se cuvine să fim mereu noi, femeile, indiferent de vremurile în care trăim. Nu a fost nicicând ușor să îți mărturisești credința, însă dragostea pentru Hristos îți dă putere, acolo unde firea omenească slăbește.
 

Azi, mai mult ca niciodată, e nevoie să fim oaze de întărire în credință, cum sunt ele numite, pentru ca lumea să continue să existe în iubire și în bine.
 

(Text de Mădălina-Florina Andreescu)