25.03.2021

Canonul cel Mare

210318-Canonul-Cel-Mare-20

Prima săptămână din Postul Sfintelor Paști este marcată de Canonul cel Mare, care se cântă în primele patru zile ale săptămânii.
 

Canonul a fost alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul, mare episcop misionar în Creta, de unde i-a rămas și numele, care a compus o mulțime de imne liturgice pentru a încuraja participarea poporului la viața liturgică a Bisericii.
 

Conținând peste 250 de stihiri, grupate în 9 texte bogate – cântări, canonul este numit mare atât datorită întinderii, fiind cel mai lung text liturgic din Biserica răsăriteană, cât și datorită bogăției ideilor exprimate și a sentimentelor pe care le naște în cei care îl ascultă sau îl citesc.
 

Stihul care se repetă de-a lungul întregului canon, Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!, amintește de cuvintele vameșului din Duminica Vamesului si a fariseului, cel devenit model de smerenie și de pocăință de-a lungul veacurilor.
 

Glasul al 6-lea, pe care se cântă canonul, este unul melodios, tânguitor, potrivit cuvintelor și mesajului pe care îl transmite. Omul, recunoscându-și starea de păcat, se pocăiește și cere mila și iertarea lui Dumnezeu.
 

Pildele din Sfintele Scripturi, care abundă în cuprinsul Canonului, ne pun în față trei categorii de oameni:
drepții – ce au urmat calea luminoasă către Cer;
păcătoșii – care, robiți de patimi, au gustat din amarul înstrăinării și al izolării de lumina Preasfintei Treimi, dar prin pocăință au cunoscut întoarcerea, ajungând la mântuire;
păcătoșii – care, după cădere, nu au luptat pentru îndreptare, pierzându-se. Canonul ne îndeamnă cu multă stăruință să urmăm drepților, iar de am căzut în păcat să urmăm pilda păcătoșilor care s-au pocăit, ferindu-ne a fi asemenea celor care, neluptând, au pierit.
 

Canonul cel Mare se cântă de două ori în timpul Postului Mare: în prima săptămână din acest post, de luni până joi, fiind împărțit în patru părți, câte una pentru fiecare din aceste zile și în miercurea săptămânii a cincea din Postul Mare, când se cântă întreg canonul.
 

Cum Postul cel Mare este unul al pocăinței, citirea cât mai deasă din canonul Sfântului Andrei Criteanul, dincolo de perioadele în care se citește în cadrul slujbelor bisericești, este de mare folos, pentru a trăi experiența unei pocăințe sincere, urmată de o grabnică întoarcere la o viață bineplăcută lui Dumnezeu.